Huy chương

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Người viết tự truyện
Người viết tự truyện
Đã hoàn thành tiểu sử của mình
54187 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến
Đặt câu hỏi với ít nhất 150 lượt xem
18794 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng chú ý
Câu hỏi đáng chú ý
Đặt câu hỏi với ít nhất 250 lượt xem
17698 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến
Đặt câu hỏi với ít nhất 500 lượt xem
15683 người dùng được thưởng
Biên tập
Biên tập
Lần chỉnh sửa đầu tiên
9656 người dùng được thưởng
Người hỗ trợ
Người hỗ trợ
Bình chọn đầu tiên
7521 người dùng được thưởng
Học giả
Học giả
Đã đặt câu hỏi và đã duyệt câu trả lời
5380 người dùng được thưởng
Học sinh
Học sinh
Đã đặt câu hỏi đầu tiên với ít nhất một lượt bình chọn
5198 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng tin cậy
Câu hỏi đáng tin cậy
Câu hỏi đã được yêu thích bởi 1 người dùng
4871 người dùng được thưởng
Người bình luận
Người bình luận
Đã đăng 10 bình luận
1267 người dùng được thưởng
Phê bình
Phê bình
Lần hạ cấp đầu tiên
947 người dùng được thưởng
Giáo viên
Giáo viên
Nhận được ít nhất 3 upvote cho một câu trả lời cho lần đầu tiên
943 người dùng được thưởng
Khai sáng
Khai sáng
Câu trả lời được duyệt với trên 3 bình chọn
653 người dùng được thưởng
Câu trả lời tốt
Câu trả lời tốt
Câu trả lời được bình chọn 4 lần
628 người dùng được thưởng
Nhà phân loại
Nhà phân loại
Tạo một thẻ được sử dụng bởi 15 câu hỏi
581 người dùng được thưởng
Câu hỏi tốt
Câu hỏi tốt
Câu hỏi được bình chọn 4 lần
539 người dùng được thưởng
Trả lời hay
Trả lời hay
Câu trả lời được bình chọn 6 lần
313 người dùng được thưởng
Câu hỏi hay
Câu hỏi hay
Câu hỏi được bình chọn 6 lần
232 người dùng được thưởng
Câu hỏi yêu thích
Câu hỏi yêu thích
Câu hỏi đã được yêu thích bởi 5 người dùng
212 người dùng được thưởng
Bình luận viên trưởng
Bình luận viên trưởng
Đã đăng 100 bình luận
111 người dùng được thưởng
Tự học
Tự học
Tự trả lời câu hỏi với ít nhất 4 lượt bình chọn
98 người dùng được thưởng
Câu trả lời xuất s
Câu trả lời xuất s
Câu trả lời được bình chọn 12 lần
64 người dùng được thưởng
Guru
Guru
Câu trả lời được duyệt với trên 15 lượt bình chọn
59 người dùng được thưởng
Câu hỏi xuất sắc
Câu hỏi xuất sắc
Câu hỏi được bình chọn 15 lần
24 người dùng được thưởng
Bị kỷ luật
Bị kỷ luật
Đã xóa bài đăng cá nhân với 3 bình chọn trở lên
21 người dùng được thưởng
Áp lực ngang hàng
Áp lực ngang hàng
Đã xóa bài đăng của chính bạn với 3 lượt bình chọn xuống
9 người dùng được thưởng
Câu hỏi Stellar
Câu hỏi Stellar
Câu hỏi đã được yêu thích bởi 25 người dùng
7 người dùng được thưởng
Pundit
Pundit
Còn lại 10 câu trả lời với số điểm từ 10 trở lên
0 người dùng được thưởng