Menu

Huy chương

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Người viết tự truyện
Người viết tự truyện

Đã hoàn thành tiểu sử của mình

52471 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 150 lượt xem

25535 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng chú ý
Câu hỏi đáng chú ý

Đặt câu hỏi với ít nhất 250 lượt xem

24522 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 500 lượt xem

21812 người dùng được thưởng
Biên tập
Biên tập

Lần chỉnh sửa đầu tiên

12656 người dùng được thưởng
Học giả
Học giả

Đã đặt câu hỏi và đã duyệt câu trả lời

7804 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng tin cậy
Câu hỏi đáng tin cậy

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 1 người dùng

6577 người dùng được thưởng
Học sinh
Học sinh

Đã đặt câu hỏi đầu tiên với ít nhất một lượt bình chọn

6365 người dùng được thưởng
Phê bình
Phê bình

Lần hạ cấp đầu tiên

1799 người dùng được thưởng
Người bình luận
Người bình luận

Đã đăng 10 bình luận

1512 người dùng được thưởng
Giáo viên
Giáo viên

Nhận được ít nhất 3 upvote cho một câu trả lời cho lần đầu tiên

1206 người dùng được thưởng
Khai sáng
Khai sáng

Câu trả lời được duyệt với trên 3 bình chọn

881 người dùng được thưởng
Câu trả lời tốt
Câu trả lời tốt

Câu trả lời được bình chọn 4 lần

804 người dùng được thưởng
Nhà phân loại
Nhà phân loại

Tạo một thẻ được sử dụng bởi 15 câu hỏi

686 người dùng được thưởng
Câu hỏi tốt
Câu hỏi tốt

Câu hỏi được bình chọn 4 lần

600 người dùng được thưởng
Trả lời hay
Trả lời hay

Câu trả lời được bình chọn 6 lần

398 người dùng được thưởng
Câu hỏi hay
Câu hỏi hay

Câu hỏi được bình chọn 6 lần

249 người dùng được thưởng
Câu hỏi yêu thích
Câu hỏi yêu thích

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 5 người dùng

227 người dùng được thưởng
Tự học
Tự học

Tự trả lời câu hỏi với ít nhất 4 lượt bình chọn

156 người dùng được thưởng
Bình luận viên trưởng
Bình luận viên trưởng

Đã đăng 100 bình luận

119 người dùng được thưởng
Câu trả lời xuất s
Câu trả lời xuất s

Câu trả lời được bình chọn 12 lần

79 người dùng được thưởng
Bị kỷ luật
Bị kỷ luật

Đã xóa bài đăng cá nhân với 3 bình chọn trở lên

35 người dùng được thưởng
Câu hỏi xuất sắc
Câu hỏi xuất sắc

Câu hỏi được bình chọn 15 lần

25 người dùng được thưởng
Áp lực ngang hàng
Áp lực ngang hàng

Đã xóa bài đăng của chính bạn với 3 lượt bình chọn xuống

14 người dùng được thưởng
Câu hỏi Stellar
Câu hỏi Stellar

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 25 người dùng

8 người dùng được thưởng
Pundit
Pundit

Còn lại 10 câu trả lời với số điểm từ 10 trở lên

0 người dùng được thưởng