Các gói hỗ trợ trực tuyến Success của Odoo

Trợ giúp tận tâm - Áp dụng thành công.

Điền vào trang giá cả để nhận đề xuất về gói phù hợp theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

Gói Basic

Tiểu chuẩn

Tùy chỉnh

Chuyên nghiệp

Đề nghị cho: Các ứng dụng đơn giản
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu,
Tùy chỉnh
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu,
Tùy chỉnh
Chuyên viên tư vấn
khách hàng
25 giờ 50 giờ 100 giờ 200 giờ
Quản lý dự án
Hỗ trợ qua email + điện thoại
Đào tạo & Huấn luyện
Cấu hình
Hỗ trợ nhập dữ liệu
Tư vấn tại chỗ *
Tùy chỉnh ứng dụng **
Tùy chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình làm việc)
Phát triển
Performance Issues
Khách hàng cũ 3600.0 USD 7000.0 USD 12500.0 USD 25000.0 USD
Khách hàng mới (15% chiết khấu) *** 3060.0 USD 5950.0 USD 10625.0 USD 21250.0 USD

* Travel time billed; Travel expenses billed separately.

** Extra monthly charges apply for the maintenance of extra modules / lines of code.

*** Nhận 15% chiết khấu tự động áp dụng cho khách hàng mới, chỉ cho gói đầu tiên của họ.

Bạn có câu hỏi nào không?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với chuyên viên quản lý tài khoản.

Gói Success bao gồm gói dịch vụ cao cấp với một chuyên viên tư vấn. Trong giai đoạn triển khai, một chuyên viên quản lý dự án của Odoo sẽ được chỉ định để phân tích các yêu cầu của bạn và định cấu hình Ứng dụng Odoo theo nhu cầu của bạn. Chuyên viên tư vấn cũng sẽ tập huấn cho bạn cách sử dụng Ứng dụng Odoo, hướng dẫn bạn cách sử dụng các chức năng và tính năng của Odoo để phát triển doanh nghiệp của mình. Chuyên viên này cũng sẽ tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn nếu bạn đã đăng ký dịch vụ 'Ứng dụng tùy chỉnh' cho các ứng dụng đó. Dựa trên các ứng dụng và số lượng ứng dụng tùy chỉnh bạn đã chọn trên trang giá cả, một gói sẽ được chọn trước để phù hợp nhất với số giờ thông thường cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo thành công. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn bắt đầu với Odoo trong thời gian đó.

Trước khi triển khai, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích cách thức hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất cách sử dụng Odoo tốt nhất. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các cấu hình và hướng dẫn bạn cách sử dụng Odoo. Dịch vụ này được tổ chức thông qua các cuộc gặp đã hẹn trước (qua điện thoại hoặc trực tuyến) nơi chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành phân tích sâu hơn về nhu cầu của bạn để xem xét những gì có thể được cải thiện phù hợp với khả năng chức năng hiện có của các Ứng dụng Odoo chính thức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đào tạo để bạn luôn biết cách sử dụng phiên bản mới nhất của các Ứng dụng Odoo.

Đối với những nhu cầu cao cấp hơn, chẳng hạn như việc phát triển phần mềm tùy chỉnh, bạn có thể làm việc với chúng tôi hoặc đối tác chính thức của Odoo. Các đối tác chính thức của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án, phát triển Odoo, đào tạo và cài đặt tại chỗ cùng với những dịch vụ tích hợp. Việc phát triển được thực hiện bởi chúng tôi và được tính phí theo mỗi ngày tư vấn. Đối tác thường tính phí dịch vụ theo mỗi ngày tư vấn hoặc phát triển.

We have a performance team of experts in scalability issues available through success packs. Performance issues are not handled through the free support as they are usually not related to the Odoo standard code. Most frequent causes includes: database not fine tuned to specific usage, performance bottlenecks in custom modules or sub-optimal deployment.

Analyzing, monitoring and solving performance issues takes time, so we require a success pack of minimum 50 hours. Our team do performance monitoring and audits, deployment best practices, monitoring of impacts, code refactoring...