Tìm kiếm Dịch vụ?

Liên hệ một cộng sự trong Đài Loan

Looking for a local partner?

Liên hệ một người phân phối

Bản đồ thế giới

Ready Đối tác

Dobtor SI Co., Ltd.
Dobtor SI Co., Ltd.
多伯特系統整合
台灣第一加入Odoo官方夥伴的服務商 2013~2014(Openerp7~Odoo8),2020~Now
提供專案導入、開發及整合解決方案
以及採用自由軟體策略,人員培訓的營運支援