Chia sẻ kiến thức của bạn

Sức mạnh của YouTube và Slideshare
được kết hợp trên trang web của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Hệ thống quản lý tài liệu

Xuất bản bài thuyết trình, video, hình ảnh và tài liệu trực tiếp trên trang web của bạn.

Nói lời tạm biệt với các tài liệu lưu trữ phức tạp và máy chủ lưu trữ của bên thứ ba. Với Odoo Slides, bạn có thể tập trung tất cả các tài liệu của mình trên trang web của mình và chia sẻ chúng công khai hoặc riêng tư với các nhóm được chọn.

Video
Hình ảnh
PDF

Chia sẻ nội dung của bạn
với toàn thế giới

Giúp khách truy cập và khách hàng của bạn dễ dàng truy cập nội dung của bạn.

Với Odoo Slides, bạn có nhiều cách để chia sẻ bài thuyết trình và video của mình - trên phương tiện truyền thông xã hội, qua email hoặc thậm chí bằng cách nhúng nội dung thẳng vào một trang web khác.

Giới thiệu công việc
và thành công của bạn

Tài liệu nội bộ chung

Xây dựng một thư viện đầy đủ với các tài liệu của bạn. Bảo vệ thư viện tài liệu nhờ việc thiết lập một kênh riêng mà chỉ nhân viên của bạn mới có thể truy cập.

Biên dịch và chia sẻ nội dung có giá trị

Xuất bản bài thuyết trình từ công ty của bạn và từ những người đóng góp. Chia sẻ tài liệu từ việc đào tạo, hội nghị và các cuộc nói chuyện của bạn.

4triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng Odoo

Giải phóng của bạn tiềm năng phát triển

BẮT ĐẦU NGAY

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng