ScaleUp Business Game boxes

Học hỏi và thưởng thức!

Bạn đã bao giờ mơ ước bắt đầu việc kinh doanh của riêng bạn? Hoặc tự hỏi những gì bạn cần biết? Với Odoo Scale-Up! Bạn sẽ có thể tìm hiểu tất cả những điều đó thông qua 7 trường hợp kinh doanh khác nhau.

Bạn sẽ bắt đầu bằng cách thiết lập các quy trình của một doanh nghiệp bán lẻ đơn giản. Sau đó, phát triển bằng cách triển khai một dây chuyền sản xuất, dịch vụ theo dõi, ra mắt Thương mại điện tử và hơn thế nữa!

Với trò chơi này bạn sẽ:

  • Học cách tạo và mở rộng quy mô kinh doanh từ đầu

  • Chuyển giữa thẻ của bạn và thiết bị được kết nối của bạn để có sự trải nghiệm tương tác

  • Thiết lập giải pháp của bạn trên cơ sở dữ liệu Odoo Online miễn phí của bạn

  • Nhận 60 thẻ đẹp và dễ hiểu

  • Cùng chơi với 7 trường hợp kinh doanh khác nhau

Hand holding a Scale Up Exercise card

Dễ dàng để chơi!

Trò chơi có 7 đề án kinh doanh, trong đó mỗi đề án có từ 8 đến 10 thẻ.
Bắt đầu bằng trò chơi “Mua và Bán”, sau đó tiếp tục chơi theo chiến lược riêng của bạn.
Đối với mỗi thẻ, hãy làm theo 3 bước sau:

1. Hãy ưu tiên đọc đề án kinh doanh trước.
Đừng nhìn về phía sau!

2. Chơi trực tuyến và tạo ra giải pháp của bạn.

3. So sánh những việc bạn đã làm với
giải pháp của chúng tôi ở mặt sau tấm thẻ.

Danh thiếp ScaleUp