Hoàn thành công việc của bạn

Sắp xếp công việc của bạn với các ghi chú và danh sách việc cần làm

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Danh sách việc cần làm riêng biệt

Đạt được mục tiêu chiến lược của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tổ chức tốt và hiệu quả những danh sách việc cần làm và ghi chú. Tăng năng suất của nhân viên của bạn từ các nhiệm vụ cá nhân đến biên bản cuộc họp hợp tác, bằng cách cung cấp cho họ các công cụ phù hợp để ưu tiên từng công việc, chia sẻ ý tưởng của họ và cộng tác trên các tài liệu.

Đẩy mạnh năng suất của bạn

Quản lý tốt hơn các nhiệm vụ và dự án của bạn.

Tạo một danh sách việc cần làm trực tuyến ở định dạng mong muốn của bạn. Nhanh chóng tạo những việc cần làm, sắp xếp theo chiều ngang cho giữa kỳ (hôm nay, tuần này, tháng này, ..), ưu tiên theo chiều dọc cho ngắn hạn và nhóm các mục của bạn bằng cách gán màu cụ thể cho các nhiệm vụ cụ thể. Kanban view sẽ cung cấp cho bạn một tổ chức trực quan đơn giản về những gì cần phải làm và giúp bạn tiến lên bước tiếp theo.

Hợp táctheo thời gian thực

Thu thập ý tưởng ngay tại chỗ và chia sẻ nó với các đồng nghiệp của bạn.

Viết biên bản cuộc họp hiệu quả dễ dàng nhờ vào công cụ cộng tác thời gian thực của chúng tôi. Những người tham dự cuộc họp của bạn sẽ có thể đóng góp vào biên bản, chú thích, đính kèm các tài liệu quan trọng hoặc thảo luận về các ý tưởng về chủ đề liên quan.

Nhận xét về mỗi người dùng được viết bằng một màu cụ thể, do đó, đơn giản và dễ thấy đóng góp của từng người.

4Triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng