Sách trắng
so sánh ERP

Microsoft Dynamics, NetSuite & Odoo

Tải xuống

Sách trắng so sánh ERP!

Bài nghiên cứu so sánh ERP

Mục lục

 1. Giới thiệu
  • Giới thiệu những phần mềm ERP hiện có
  • So sánh tính năng
 2. Microsoft Dynamics NAV
 3. NetSuite
 4. Odoo
 5. So sánh tính năng
  • Bán hàng
  • CRM
  • Kế toán & Tài chính
  • Tiếp thị
  • Quản lý kho hàng
  • Sản xuất
  • Mua hàng
  • Dịch vụ & Dự án
  • Nhân sự
  • Tính hữu dụng & Năng suất
 6. Mức giá & Điều kiện
  • Dịch vụ triển khai
  • Gói ưu đãi
 7. Xu hướng thị trường & Kết luận
  • Xu hướng thị trường
  • Kết luận