So sánh CRM
Bài nghiên cứu

Zoho, SugarCRM, Salesforce, Pipedrive & Odoo

Tải xuống

Sách trắng so sánh CRM!

Bài nghiên cứu so sánh CRM

Mục lục

 1. Giới thiệu
  • Giới thiệu các đề xuất của CRM sẵn có hôm nay
  • So sánh các tính năng
 2. Giới thiệu Phần mềm CRM
  • Đội ngũ bán hàng
  • Zoho CRM
  • SugarCRM
  • Pipedrive
  • Ứng dụng Odoo Trực tuyến
 3. So sánh các tính năng
  • CRM
  • Bán hàng
  • Tiếp thị
  • Năng suất & amp; Khả năng sử dụng
 4. Giao diện người dùng
 5. Mức giá & Điều kiện
 6. Xu hướng thị trường
 7. Kết luận