Thành tựu của chúng tôi

Được tin tưởng bởi hàng triệu người trên thế giới

API Lab Testing Ltd
API Lab Testing Ltd Dịch vụ Khác
With 5 laboratories operating in Asia as well as Europe, API provides a comprehensive range of household goods lab testing solutions.

Needs : LIMS, sales, accounting, portal, equipments; warehouse

On Odoo since 2017