Chia sẻ kiến thức của bạn

Kết hợp sức mạnh của YouTube và Slideshare
trên website của bạn

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Hệ thống quản lý tài liệu

Đăng bài thuyết trình, video, hình ảnh và tài liệu trực tiếp trên trang web của bạn.

Tạm biệt các tài liệu lưu trữ phức tạp và máy chủ lưu trữ trung gian. Với Odoo Slide, bạn có thể tập trung tất cả các tài liệu trên trang web của mình và chia sẻ chúng công khai hoặc riêng tư với các nhóm được chọn.

Video
Hình ảnh
PDF

Chia sẻ nội dung
với mọi người

Giúp khách truy cập và khách hàng dễ dàng truy cập nội dung của bạn.

Với Odoo Slide, bạn có nhiều cách để chia sẻ bài thuyết trình và video của mình - trên phương tiện truyền thông xã hội, qua email hoặc thậm chí bằng cách nhúng nội dung thẳng vào một trang web khác.

Trưng bày công việc
và thành công của bạn

Tài liệu nội bộ tập trung

Thiết kế một thư viện ngăn nắp và đầy đủ tài liệu nội bộ của bạn. Bảo mật bằng cách thiết lập một kênh riêng tư, theo đó chỉ có nhân viên của bạn mới có quyền truy cập.

Biên soạn và chia sẻ nội dung có giá trị

Đăng bài thuyết trình từ công ty của bạn và từ những người đóng góp. Chia sẻ tài liệu đào tạo, hội nghị và các buổi trình bày.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng Odoo

Giải phóng tiềm năng tạo đà tăng trưởng

BẮT ĐẦU NGAY

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng