Tạo danh sách việc cần làm

Tạo các giai đoạn

Chia nhỏ danh sách việc làm của bạn thành các giai đoạn, và chuyển các giai đoạn này thành cột trong trang tổng quan của bạn.

Chế độ xem Kanban

Dễ dàng kéo và thả các ghi chú từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trong chế độ xem kanban.

Tạo ghi chú

Thêm ghi chú cho các giai đoạn của bạn. Mỗi ghi chú tương ứng với một dự án nhỏ mà bạn sẽ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác theo tiến độ của dự án. 


Sắp xếp ghi chú của bạn

Bố cục văn bản

Chèn các kiểu văn bản như tiêu đề, in đậm, in nghiêng, danh sách và phông chữ, v.v. bằng trình soạn thảo WYSIWYG đơn giản.

Tệp đính kèm

Đính kèm tập tin văn bản, hình ảnh, tài liệu vào ghi chú của bạn.

Thẻ

Sắp xếp gọn gàng ghi chú của bạn bằng cách thêm gắn thẻ phân loại

Bộ lọc và các nhóm

Tìm kiếm ghi chú dễ dàng với bộ lọc thông minh.

Màu

Phân loại nhiệm vụ bằng cách nhóm các ghi chú của bạn theo màu sắc. Có 9 màu để lựa chọn và một tùy chọn không màu.

Nhập

Tải lên bất kỳ tập tin văn bản hoặc tài liệu vào ghi chú của bạn.

Xuất ghi chú

Xuất ghi chú dưới dạng HTML, văn bản thuần túy hoặc tài liệu văn bản DocuWiki.


Cùng hợp tác

Mời tham gia

Thêm các cộng sự vào phần ghi chú của bạn để họ dễ dàng theo dõi các cuộc thảo luận và nhận thông báo mới.

Màu đánh dấu quyền tác giả

Văn bản do mỗi người viết trong cùng một ghi chú có một màu nền khác nhau để cho biết ai đã viết những gì. Bạn có thể liên kết một tên với một màu.

Thanh trượt thời gian

Xem lịch sử sửa đổi của một ghi chú thông qua dòng thời gian, từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng.

Chia sẻ

Dễ dàng chia sẻ ghi chú của bạn với đồng nghiệp bằng cách gửi dạng liên kết hoặc URL.

Thiết lập truy cập

Chọn những gì người khác có thể làm với ghi chú của bạn bằng cách cấp quyền xem hoặc chỉnh sửa.

Chat

Bật tính năng chat để thảo luận trực tiếp với những người theo dõi ghi chú của bạn.

Hiển thị người dùng được kết nối

Xem ai hiện đang kết nối với ghi chú của bạn