Hoàn thành công việc của bạn

Sắp xếp công việc của bạn với các ghi chú và danh sách việc cần làm

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Danh sách việc cần làm riêng biệt

Hoàn thành mục tiêu và mục đích của bạn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Tổ chức tốt và hiệu quả những danh sách việc cần làm và ghi chú. Tăng năng suất của nhân viên của bạn từ các nhiệm vụ cá nhân đến biên bản cuộc họp hợp tác, bằng cách cung cấp cho họ các công cụ phù hợp để ưu tiên từng công việc, chia sẻ ý tưởng của họ và cộng tác trên các tài liệu.

Đẩy mạnh năng suất của bạn

Quản lý tác vụ và dự án của bạn tốt hơn.

Tạo một danh sách các việc cần làm trực tuyến theo định dạng mong muốn của bạn. Nhanh chóng tạo những việc cần làm, tổ chức theo chiều ngang trong trung hạn (hôm nay, tuần này, tháng này,.....), ưu tiên thực hiện theo chiều dọc đối với thời hạn ngắn và nhóm các khoản mục bằng cách gán màu cụ thể cho tác vụ cụ thể. Dạng xem kanban cung cấp cho bạn một cách tổ chức trực quan đơn giản về những việc cần làm và giúp bạn chuyển sang bước tiếp theo.

Phối hợp theo thời gian thực

Thu thập ý kiến công khai và chia sẻ với đồng nghiệp của bạn.

Viết biên bản cuộc họp hiệu quả dễ dàng nhờ vào công cụ cộng tác thời gian thực của chúng tôi. Những người tham dự cuộc họp của bạn sẽ có thể đóng góp vào biên bản, chú thích, đính kèm các tài liệu quan trọng hoặc thảo luận về các ý tưởng về chủ đề liên quan.

Nhận xét của từng người dùng sẽ được viết bằng một màu cụ thể, vì vậy thật đơn giản và dễ dàng để nhìn thấy ý kiến đóng góp của mọi người.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access