Nhóm Odoo

Thúc đẩy quá trình giao tiếp về các ý tưởng tốt nhất của công ty bạn

HÃY CÙNG BẮT ĐẦU
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.
Laptop showing Odoo Discuss' Public Channels interface
Odoo Discuss' interface to create a channel

Create discussion groups
within employees

Các nhóm cụ thể dành cho các dự án cụ thể

Bạn có dự án mới liên quan đến nhiều người đến từ các phòng ban khác nhau không? Có các chủ đề cụ thể cần thảo luận với những người cụ thể không? Tạp nhóm nội bộ để lập cơ cấu giao tiếp và thu hút sự tham gia của nhân viên trong các dự án khác nhau, và dễ dàng thêm và xóa bỏ thành viên khỏi nhóm.

Email nội bộ trong công ty dễ dàng

Luôn thông báo cho nhân viên

Không còn tốn thời gian với các thao tác phức tạp trong hộp thư của bạn, không còn người nhận bị lãng quên hoặc không được yêu cầu cho giao tiếp nội bộ của bạn! Tạo các nhóm nội bộ và danh sách gửi thư với bất kỳ chủ đề nào và xác định phòng ban hoặc nhân viên cụ thể nào sẽ nhận được tin tức và thông báo về chủ đề cụ thể đó.

Closeup of options that can be selected when creating a channel - Who can follow the group's activities? - Authorized Group - Auto Subscription
'Keep in Touch' - Website banner suggesting to subscribe

Quản lý danh sách gửi thư công khai

Thông báo công khai trở thành một công việc dễ dàng

Tạo các nhóm chung và xây dựng danh sách gửi thư để quản lý các bản tin và thư cộng đồng. Thông báo những thay đổi lớn trong công ty, phát hành sản phẩm mới hoặc tin tức quan trọng khác cho những người theo dõi rộng rãi của bạn. Khách truy cập đăng ký với địa chỉ email của họ vào cơ sở dữ liệu của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Odoo

Tiếp thị bằng email

Tiếp thị bằng email

Thiết kế các chiến dịch email hiệu quả Gửi, chuyển đổi và theo dõi thành công của bạn.

Trò chuyện trực tuyến

Trò chuyện trực tuyến

Trực tiếp tham gia cùng với các khách truy cập trang web của bạn để thu hút khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh doanh số bán hàng trực tuyến.

Những diễn đàn

Những diễn đàn

Thiết kế và thu hút sự tham gia của các cộng đồng với các diễn đàn, mục Hỏi & Đáp, danh sách gửi thư.

Ghi chú

Ghi chú

Danh sách những công việc cá nhân liên quan cần làm. Chia sẻ và cộng tác trên biên bản họp.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access