Our References

Trusted by millions worldwide

World Map

References by Sectors of Activity

References by Country

Supermood Ltd.
Supermood is a new holistic beauty brand. In addition to natural cosmetics, there are lines of products containing therapeutic beauty products. The brand has been created by Anne Kukkohovi, a beauty expert, model and TV Host. www.supermood.fi
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Taloustutkimus työllistää vakituisesti 70 henkilöä ja noin 300 osa-aikaista tutkimushaastattelijaa. www.taloustutkimus.fi


Taloustutkimus Oy, founded in 1971, is an independent full service market research company operating in Finland, Russia and all Baltic countries. Taloustutkimus employs 70 full-time people and about 300 part-time research interviewers. www.taloustutkimus.fi
Tamturbo
Tamturbo valmistaa paineilmakompressoreita pienistä konttipohjaisista kompressorihuoneista monikompressorijärjestelmiin sekä tarjoaa 24/7-etävalvontaa ja -palveluja. Tamturbolla on jakelijoita ja yhteistyökumppaneita maailmanlaajuisesti. www.tamturbo.com

Tamturbo manufactures compressed air compressors from small container-based compressor rooms to multi-compressor systems and offers 24/7 remote monitoring and services. Tamturbo has distributors and partners worldwide. www.tamturbo.com
Tarfi Oy
TarFi tarjoaa tuotteita ja palveluita rakennusliikkeille, korjaamoille ja teollisuudelle.

TarFi offers products and services to construction companies, repair shops and industry.
Tuomas Huokuna
Agens is a digital law service where one can fill, subscribe and pay for the contracts needed online. The legal expertise that are combined with the digital system guarantees excellent value for money. www.agens.fi