เมนู
อันดับผู้ใช้

Niyas Raphy (Walnut IT)

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

ปริญญาเอก
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
ปริญญาเอก
90770 XP 35 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
ปริญญาเอก
64175 XP 23 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
ปริญญาเอก
62169 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
4 Avinash Nk
ปริญญาเอก
47224 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
5 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
ปริญญาเอก
42295 XP 30 เหรียญรางวัล 6 ใบรับรอง
6 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
ปริญญาเอก
42244 XP 7 เหรียญรางวัล 4 ใบรับรอง
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
ปริญญาเอก
38148 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
8 Paresh Wagh
ปริญญาเอก
36814 XP 22 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
9 Hilar Andikkadavath
ปริญญาเอก
30086 XP 26 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
10 Balagopal R
ปริญญาเอก
30036 XP 18 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
11 Ray Carnes (ray)
ปริญญาเอก
29738 XP 26 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
12 Midhun M M
ปริญญาเอก
29347 XP 22 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
13 Sarath Babu
ปริญญาเอก
27917 XP 17 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
14 Manish Bohra
ปริญญาเอก
27605 XP 22 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
15 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
ปริญญาเอก
27048 XP 12 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
16 Kiran K
ปริญญาเอก
26797 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
17 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
ปริญญาเอก
26736 XP 17 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
18 Walnut Software Solutions
ปริญญาเอก
26596 XP 7 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
19 Savya Sachin
ปริญญาเอก
26364 XP 21 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
20 Ray Carnes
ปริญญาเอก
25931 XP 28 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
21 Global Creative Concepts [ iWesabe Technologies ]
ปริญญาเอก
25752 XP 18 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
22 Alouna Ahmad
ปริญญาเอก
23864 XP 9 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
23 Jaideep
ปริญญาเอก
23664 XP 18 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
24 Prakash
ปริญญาเอก
22901 XP 22 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
25 Pinal Timbadiya
ปริญญาเอก
22452 XP 13 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
26 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
ปริญญาเอก
22300 XP 9 เหรียญรางวัล 8 ใบรับรอง
27 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
ปริญญาเอก
22267 XP 16 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
28 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
ปริญญาเอก
21896 XP 10 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
29 Waleed Ali Mohsen
ปริญญาเอก
21856 XP 20 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
30 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
ปริญญาเอก
21363 XP 10 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง