เมนู
อันดับผู้ใช้

Niyas Raphy (Walnut IT)

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

ปริญญาเอก
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
ปริญญาเอก
89178 XP 35 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
ปริญญาเอก
62959 XP 23 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
ปริญญาเอก
62163 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
4 Avinash Nk
ปริญญาเอก
47224 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
5 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
ปริญญาเอก
42213 XP 30 เหรียญรางวัล 6 ใบรับรอง
6 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
ปริญญาเอก
40417 XP 7 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
ปริญญาเอก
35997 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
8 Paresh Wagh
ปริญญาเอก
34523 XP 22 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
9 Hilar Andikkadavath
ปริญญาเอก
30082 XP 26 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
10 Ray Carnes (ray)
ปริญญาเอก
28706 XP 26 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
11 Balagopal R
ปริญญาเอก
28072 XP 18 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
12 Sarath Babu
ปริญญาเอก
27919 XP 17 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
13 Midhun M M
ปริญญาเอก
27707 XP 22 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
14 Kiran K
ปริญญาเอก
26744 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
15 Manish Bohra
ปริญญาเอก
26408 XP 22 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
16 Savya Sachin
ปริญญาเอก
26262 XP 21 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
17 Walnut Software Solutions
ปริญญาเอก
25896 XP 7 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
18 Ray Carnes
ปริญญาเอก
25878 XP 28 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
19 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
ปริญญาเอก
25848 XP 17 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
20 Global Creative Concepts Tech Co Ltd [ iWesabe ]
ปริญญาเอก
25757 XP 18 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
21 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
ปริญญาเอก
25333 XP 12 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
22 Jaideep
ปริญญาเอก
23017 XP 18 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
23 Prakash
ปริญญาเอก
22801 XP 22 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
24 Alouna Ahmad
ปริญญาเอก
22769 XP 9 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
25 Pinal Timbadiya
ปริญญาเอก
22452 XP 13 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
26 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
ปริญญาเอก
22300 XP 9 เหรียญรางวัล 8 ใบรับรอง
27 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
ปริญญาเอก
22259 XP 16 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
28 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
ปริญญาเอก
21921 XP 10 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
29 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
ปริญญาเอก
21343 XP 10 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
30 Ermin Trevisan
ปริญญาเอก
21260 XP 25 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง