เมนู

เหรียญรางวัล

นอกจากการได้รับชื่อเสียงจากคำถามและคำตอบของคุณแล้ว คุณได้รับเหรียญรางวัลสำหรับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เหรียญรางวัล จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ของคุณและโพสต์ของคุณ

อัตชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ

กรอกประวัติตัวเอง

52471 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามยอดนิยม
คำถามยอดนิยม

ถามคำถามที่มียอดดูอย่างน้อย 150 ครั้ง

25535 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามที่โดดเด่น
คำถามที่โดดเด่น

ถามคำถามที่มียอดดูอย่างน้อย 250 ครั้ง

24522 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามยอดฮิต
คำถามยอดฮิต

ถามคำถามที่มียอดดูอย่างน้อย 500 ครั้ง

21812 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
ผู้แก้ไข
ผู้แก้ไข

แก้ไขครั้งแรก

12656 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
นักวิชาการ
นักวิชาการ

ถามคำถามแล้วรับคำตอบ

7804 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามที่น่าเชื่อถือ
คำถามที่น่าเชื่อถือ

คำถามที่ถูกตั้งไว้เป็นที่ชื่นชอบโดยผู้ใช้ 1 ราย

6577 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
นักเรียน
นักเรียน

ถามคำถามแรกด้วยคะแนนโหวตเห็นด้วยอย่างน้อยหนึ่งรายการ

6365 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
นักวิจารณ์
นักวิจารณ์

โหวตไม่เห็นด้วยแรก

1799 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
ผู้แสดงความคิดเห็น
ผู้แสดงความคิดเห็น

โพสต์ 10 ความคิดเห็น

1512 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
ครู
ครู

ได้รับการโหวตเห็นด้วยอย่างน้อย 3 ครั้งสำหรับการตอบเป็นครั้งแรก

1206 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
ผู้ตื่นรู้
ผู้ตื่นรู้

คำตอบถูกยอมรับด้วย 3 โหวตหรือมากกว่า

881 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำตอบที่น่าสนใจ
คำตอบที่น่าสนใจ

คำตอบถูกโหวตเห็นด้วย 4 ครั้ง

804 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
นักอนุกรมวิธาน
นักอนุกรมวิธาน

สร้างแท็กที่ใช้โดย 15 คำถาม

686 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามน่าสนใจ
คำถามน่าสนใจ

คำถามถูกโหวตเห็นด้วย 4 ครั้ง

600 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำตอบที่ดี
คำตอบที่ดี

คำตอบถูกโหวตเห็นด้วย 6 ครั้ง

398 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามที่ดี
คำถามที่ดี

คำถามถูกโหวตเห็นด้วย 6 ครั้ง

249 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามโปรด
คำถามโปรด

คำถามที่ถูกตั้งไว้เป็นรายการโปรดโดยผู้ใช้ 5 ราย

227 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ตอบคำถามของตัวเองด้วยคะแนนโหวตเห็นด้วยอย่างน้อย 4 คะแนน

156 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
หัวหน้านักวิจารณ์
หัวหน้านักวิจารณ์

โพสต์ 100 ความคิดเห็น

119 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำตอบที่่ยอดเยี่ยม
คำตอบที่่ยอดเยี่ยม

คำตอบถูกโหวตเห็นด้วย 15 ครั้ง

79 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
มีระเบียบ
มีระเบียบ

ลบโพสต์ของตัวเองที่มีการโหวตเห็นด้วย 3 ครั้งขึ้นไป

35 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามที่ยอดเยี่ยม
คำถามที่ยอดเยี่ยม

คำถามถูกโหวตเห็นด้วย 15 ครั้ง

25 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
แรงกดดันของขุนนาง
แรงกดดันของขุนนาง

ลบโพสต์ของตัวเองที่มีการโหวตไม่เห็นด้วย 3 ครั้งขึ้นไป

14 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
คำถามแจ่ม ๆ
คำถามแจ่ม ๆ

คำถามที่ถูกตั้งไว้เป็นที่ชื่นชอบโดยผู้ใช้ 25 ราย

8 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
บัณฑิต
บัณฑิต

เหลือ 10 คำตอบกับ 10 หรือมากกว่า

0 ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล