กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน อียิปต์

TRANSGLOBAL

Ready คู่ค้า

TRANSGLOBAL
8 Hafez Ramadan
Al Manteqah as Sadesah, Nasr City
- Cairo
อียิปต์
+966 56 999 1411
info@transglobal.com.eg

Our unique approach to business advice and technology solutions builds on the needs of business owners and CEOs for a common sense approach to running and growing a profitable business that will give them a competitive edge.

Attracting great interest at present is our Strategic Starter Programmes for Odoo systems that are designed to help organisations to start using an end-to-end Odoo business management system quickly but keep start-up costs low.

We will:

·       Help you analyse and agree quick business wins that will give your company the fastest   returns

·       Choose the best and most affordable combination of Apps to help improve productivity

·       Keep implementation times short and affordable so that results can be seen quickly

·       Arrange for strategic reviews for future plans and growth – i.e. align your vision and goals with systems         and Apps for your business needs

อ้างอิง

Unilever - Binzagr KSA
Unilever - Binzagr KSA
Binzagr Unilever Distribution Company Ltd.

UCOIN Project