กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน โบลิเวีย

TaoTech SRL

Ready คู่ค้า

TaoTech SRL
Av. Gobles, Dpto 4-A, Irpavi
La Paz
โบลิเวีย
+591 2 2721852
odoo@taotech.com.bo
Somos especialistas en automatización de procesos CRM, ERP y dependencias, gerencia de proyectos, administración de aplicaciones SaaS en la nube, online y on-premise.
Nuestra meta es alcanzar la excelencia en la transformación digital de las empresas.อ้างอิง

TaoTech SRL
TaoTech SRL
Consultora en soluciones de software empresarial para la optimización de recursos y automatización de procesos de negocio. Nuestra visión es clara, acompañar a empresas y profesionales independientes en su inminente transformación digital y como resultado llevar a sus negocios al siguiente nivel. La empresa del futuro se llama Odoo.