กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน อุรุกวัย

Sofis Solutions

Ready คู่ค้า

Sofis Solutions
Francisco García Cortina 2365
11300 Montevideo CP
อุรุกวัย
+59827168933
odoo.uy@sofis.lat

Sofis Solutions es una compañía especializada en servicios de consultoría para la Transformación Digital en el sector público y empresas líderes del sector privado. Cuenta con 12 años de experiencia enfocada en brindar soluciones de Tecnologías de la Información a la medida de sus clientes a través de las tecnologías open source más adecuadas a sus necesidades. Continuando con la estrategia de apoyar la transformación digital de las organizaciones, así como ofrecer las soluciones más adecuadas en cada situación, incorporamos Odoo, como la solución ERP líder en múltiples sectores del mercado.

Los servicios incluyen instalación, configuración, consultoría, capacitación y personalización de módulos.