กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ออสเตรีย

SAMSA-IT GmbH

Ready คู่ค้า

SAMSA-IT GmbH
ออสเตรีย
+49 151 6545 6040
odoo@samsa-it.de

Wir sind Ihr Odoo Partner mit dem Fokus auf Energiewirtschaft, Dienstleistung und Handel. Wir haben uns auf Konzerne und Unternehmen spezialisiert mit ihren speziellen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Wir sind Experten im Bereich IT-Architektur und behalten auch in großen heterogenen Systemlandschaften den Überblick. Insbesondere integrieren wir mit 13-jähriger Erfahrung auch SAP Systeme. Wir bringen Best-Practice Ansätze in Kundenprojekte ein und treiben Innovationen voran. Unsere Spezialität ist die Verknüpfung von Geschäftsprozessen mit der physikalischen Welt über Internet of Things (IoT).