กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

- PRISEHUB

Ready คู่ค้า

- PRISEHUB
Gregorio Bobadilla Y NNUU
170102 Quito PCH
เอกวาดอร์
593984364448
ventas@prisehub.com

Somos una empresa apasionada por la innovación empresarial con más de  8 años de trabajo en Odoo, convirtiéndonos en el equipo con mayor experiencia en Ecuador.

Trabajamos con empresas comerciales, de producción, puntos de venta; implementando áreas de gestión:

  • Contabilidad

  • Facturación electronica (nativa en Odoo)

  • Gestión de Compras

  • Gestión de Ventas

  • Inventarios

  • Gestión de Producción

  • Puntos de Ventas

  • Gestión de Talento Humano

Hemos realizado personalizaciones a todo nivel en la plataforma, generando mucho valor agregado a nuestros clientes.

También publicamos nuestro trabajo  Comunidad de Odoo Ecuador (github.com/odoo-ecuador) y la Comunidad de Odoo a nivel mundial.

Contáctanos en ventas@prisehub.com

อ้างอิง

- PRISEHUB
- PRISEHUB
Somos una empresa apasionada por la innovación empresarial con más de 8 años de trabajo en Odoo, convirtiéndonos en el equipo con mayor experiencia en Ecuador.

Hemos trabajado con empresas comerciales, de producción, puntos de venta; implementando áreas de gestión:

Contabilidad
Facturación electronica (nativa en Odoo)
Gestión de Compras
Gestión de Ventas
Inventarios
Gestión de Producción
Puntos de Ventas
Gestión de Talento Humano

Hemos realizado personalizaciones a todo nivel en la plataforma, generando mucho valor agregado a nuestros clientes.
También publicamos nuestro trabajo Comunidad de Odoo Ecuador (github.com/odoo-ecuador) y la Comunidad de Odoo a nivel mundial.

Contáctanos en ventas@prisehub.comCME CORP CIA LTDA
CME CORP CIA LTDA
¡Bienvenidos al futuro! ______________________________________ CME es una corporación ecuatoriana a la vanguardia de su tiempo, que responde a la creciente demanda tecnológica del mercado. Nuestra visión es innovar tu hogar, espacio empresarial...