กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ออสเตรเลีย

Port Cities Australia Pty Ltd

Ready คู่ค้า

Port Cities Australia Pty Ltd
21 Bent Street
3162 Melbourne VI
ออสเตรเลีย
australia@portcities.net
Services and Solutions for the International Trade, Manufacturing and E-Commerce

Founded in 1997, Port Cities offers a range of IT solutions and corporate services to companies that trade products with Asia. 

We understand International Trade, Supply Chain, Logistics and Manufacturing in a local Asian context and can support it with “best in class” products and services in Greater China and South East Asia.
  • Complete ERP covering Supply Chain Management, Manufacturing, Trade and Logistics
  • Capacity Planning & Order Promising for Manufacturing and Supply Chain
  • Collaboration and workflow for product development & merchandising
  • Price List management, electronic catalogs and order taking
  • Sales Forecast and Procurement Schedule
  • Customer Relationship Management and Marketing Campaigns
  • E-commerce and Point of Sale
  • Financial and Analytic Accounting
  • Business Intelligence and Reporting
  • Document Management