กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

Niboo SPRL

Silver คู่ค้า

Niboo SPRL
Niboo
Boulevard de la Cambre, 46
1000 Bruxelles
เบลเยียม
+32 471 38 03 32
billing@niboo.com
IT/Communication

As a transparent, human-sized company, we build relations based on trust, honesty and proximity. Niboo combines IT and management consulting expertise. We will listen to you, ask questions and propose tailored solutions to drive your company. We would love to help you focus on your business.

อ้างอิง

Coaching et Développements sprl
Coaching et Développements sprl
Thierry Delperdange est coach professionnel. Il compte plus de vingt années d’expérience dans le milieu des institutions, des entreprises, des professions libérales. Ses outils : la communication et le coaching qui conduisent à plus de responsabilité, d'épanouissement, d'accueil, d'autonomie. Spécialisé dans les questions liées à la communication, Thierry accompagne ses coachés en individuel ou en équipe.
NBN - Bureau voor Normalisatie - Bureau de Normalisation
NBN - Bureau voor Normalisatie - Bureau de Normalisation
Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.
Niboo SPRL
Niboo SPRL
As a transparent, human-sized company, we build relations based on trust, honesty and proximity. Niboo combines IT and management consulting expertise. We will listen to you, ask questions and propose tailored solutions to drive your company. We would love to help you focus on your business.
Real Impact Analytics
Real Impact Analytics
Real Impact Analytics transforms telecom data into action by embedding big data analytics in their clients' daily operations. Their apps fulfill internal telecom operators' needs as well as those of external third parties. Their Data for Good apps help achieve millennium development goals.