กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

Neobis Business Software Solutions

Silver คู่ค้า

Neobis Business Software Solutions
Vlinderweg 2
2623AX Delft
เนเธอร์แลนด์
+31152191600
ferry.bouwens@neobis.net

Introductie Neobis Business Solutions

Bij de meeste bedrijfssoftware pakketten (ERP, CRM, HRM, financieel etc.) ben je gebonden aan standaard-functionaliteit die vaak niet volledig voorziet in de (informatie)behoeften van een onderneming of organisatie. Daarnaast bestaat meestal de wens om bestaande systemen binnen de nieuwe softwareomgeving te integreren. Dit is doorgaans een kostbare aangelegenheid.

Onze visie is dat bedrijfssoftware ontwikkeld en geïmplementeerd moet worden vanuit de behoeften en de wensen van de opdrachtgever. Het uitgangspunt moet zijn dat een passende en betaalbare oplossing wordt gezocht met de criteria van de klant als uitgangspunt.

Bij Neobis wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt met open (source) oplossingen. Veel functionaliteit is op basis van open-source beschikbaar en vrij te gebruiken. Odoo is zo’n open-source oplossing die Neobis graag inzet. Je hebt geen hoge licentiekosten en zit niet vast aan één leverancier. Kosten heb je alleen aan het resterende maatwerk en aan het beheer en onderhoud van de integrale oplossing.

อ้างอิง

All Maritime Services bvba
All Maritime Services bvba
GBS is sinds geruime tijd een erkend bevrachtingskantoor, tevens expert in het bunkeren van zeeschepen en exploitant van diverse transportschepen. Vanuit Antwerpen wordt ons bedrijf al ruim vijftien jaar op familiale, doch professionele wijze gerund.
West IT Solutions
West IT Solutions
Introductie West IT Solutions

Bij de meeste bedrijfssoftware pakketten (ERP, CRM, HRM, financieel etc.) ben je gebonden aan standaard-functionaliteit die vaak niet volledig voorziet in de (informatie)behoeften van een onderneming of organisatie. Daarnaast bestaat meestal de wens om bestaande systemen binnen de nieuwe softwareomgeving te integreren. Dit is doorgaans een kostbare aangelegenheid.

Onze visie is dat bedrijfssoftware ontwikkeld en geïmplementeerd moet worden vanuit de behoeften en de wensen van de opdrachtgever. Het uitgangspunt moet zijn dat een passende en betaalbare oplossing wordt gezocht met de criteria van de klant als uitgangspunt.