กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

Movidone

Ready คู่ค้า

Movidone
204, avenue de Colmar
67100 Strasbourg
ฝรั่งเศส
+33 3 88 55 13 71
contact@movidone.com

Movidone est une SS2I basée à Strasbourg. Depuis 2010, nous apportons notre expertise dans la sécurisation des flux d’informations (financiers, médias…) grâce à notre certification PCI DSS nous offrons également des solutions de sécurité de pointe pour tous les acteurs économiques.

Nous proposons également le développement ou l’intégration de solutions de gestion, de solutions métiers ainsi que de modules pour des solutions existantes.

Notre développement avec la méthode Agile garantit à nos clients un suivi qualitatif de leur projet et la certitude que le résultat final correspondra aux besoins exprimés.