กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน Mexico

Ixaya Business S.A. de C.V.

Ready Partner

Puerto de Cartagena 120
Col. Arbide
37360 Leon
Mexico
+52 (477) 299-9992
gm@ixaya.com

Ixaya is a technology research and development company with highly trained professionals, generating cutting-edge technologies for the growing needs for optimization of global industries.

For more than 13 years, we have developed high-level software, generating solutions and achieving certification and recognition by prestigious banking and corporate entities, thus realizing safe and effective banking. The pragmatic working methodology that we have in Ixaya allows us to present, in a clear and simple manner, all the process from the initial proposal to the development and implementation. Ixaya works under the Lean Six Sigma methodology and has Black Belt level certified staff. 


Ixaya recognizes that has in its hands the responsibility and opportunity to be an agent of change, so we have the Carbon Neutral certification, that means we counteract one hundred percent of our carbon dioxide (CO2) emissions into the atmosphere.


Through our BBB(SM) (Better Business Bureau) Certification we confirm to our customers the commitment we have to provide the best products and services ensuring our response to any disagreements that may arise.

In Ixaya we have a set of tools, consultants and expert analysts in a number of areas of information technology, which allow us to offer consulting and technical support to deal with any eventuality.

You can contact Ixaya in one of our two main locations:

Ixaya Mexico
Ixaya USA

Puerto de Cartagena 120, Arbide
Leon, Guanajuato 37360
Mexico

www.ixaya.com

ventas@ixaya.com

150 South State Street
Salt Lake City, Utah 84111
USA

www.ixaya.us

sales@ixaya.com