กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน Niger

IT Solutions Niger

Yantala, Rte Ecole Sarey
11.729 Niamey
Niger
+227 92 09 09 09
contact@itsolutions-niger.net

Société de services en ingénierie informatique, IT SOLUTIONS est une structure dynamique  composée de jeunes Nigériens qui propose et intègre un éventail de services et solutions qui couvrent l'ensemble des besoins informatiques des entreprises d'aujourd'hui.

Grace à son expérience et à l’anticipation permanente des besoins de ses clients, IT SOLUTIONS optimise les performances de votre système d’information en réduisant les couts.

La vocation d’IT SOLUTIONS est d'apporter à ses clients les ressources nécessaires pour qu'ils bénéficient au mieux des atouts des nouvelles technologies. 

 

References

CAIMA
CAIMA