กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ฝรั่งเศส

HELINE CONSEIL

Ready คู่ค้า

HELINE CONSEIL
59 Bd de strasbourg
49000 ANGERS
ฝรั่งเศส
+33 6 76 88 40 68
charline@allowatson.fr

En tant que CDO (Chief Digital Officer) responsable de la transformation digitale de votre entreprise, je vous accompagne vous, dirigeant, dans vos choix numériques pour valoriser, améliorer et pérenniser la performance de votre entreprise. Je pilote les projets de bout en bout, en m'appuyant sur un réseau de partenaires confirmés. A temps partagé, je vous fais bénéficier de mes experiences passées et de mes compétences variées : Culture web et digitale, implémentation Odoo ERP, découverte d’outils de production, CRM et processus commerciaux, Relation Client, Communication digitale (interne, externe), RH (CVthèque, plateforme de gestion des compétences, etc.)


Vos ressources sont limitées ? Vous manquez de temps, de compétences ?


NOUS AVONS UNE BELLE AVENTURE À VIVRE ENSEMBLE

อ้างอิง

HELINE CONSEIL
HELINE CONSEIL
En tant que CDO (Chief Digital Officer) responsable de la transformation digitale de votre entreprise, je vous accompagne vous, dirigeant, dans vos choix numériques pour valoriser, améliorer et pérenniser la performance de votre entreprise. Je pilote les projets de bout en bout, en m'appuyant sur un réseau de partenaires confirmés. A temps partagé, je vous fais bénéficier de mes experiences passées et de mes compétences variées : Culture web et digitale, implémentation Odoo ERP, découverte d’outils de production, CRM et processus commerciaux, Relation Client, Communication digitale (interne, externe), RH (CVthèque, plateforme de gestion des compétences, etc.)

Vos ressources sont limitées ? Vous manquez de temps, de compétences ?

NOUS AVONS UNE BELLE AVENTURE À VIVRE ENSEMBLE