กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน สิงคโปร์

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

Neu Media Technology LLP
Neu Media Technology LLP Certified v12 Certified v13
Neu Media Technology solves real-world business problems by making IT work for business.

Having organically grown from our humble beginnings of developing customized software solutions, we have since established ourselves to be a trusted partner that provides complete business solutions to small and medium enterprises through supporting and improving the effectiveness of their day-to-day operations. Our solution includes Sales Management, Procurement Management, Inventory/Warehouse Management, ...
2 reference(s)
Applivon Pte Ltd
Applivon Pte Ltd Certified v13
Applivon's business is all about Apps. We develop and deliver niche App solutions that digitalise and simplify business workflow. Our cloud-base solutions include:

1) Omni-Channel Management solutions for retailers/distributors/wholesalers, that connect to multiple marketplaces on a unified platform to increase sales and manage inventory centrally

2) Workload Optimisation and Scheduling with Field Force Management, for businesses that are heavy laden with job/resource scheduling to mobile ...