กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน โมร็อกโก

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

ADONZE
ADONZE Certified v11 Certified v12
Adonze est une société de service spécialisée dans le conseil et l’intégration des solutions Progiciels de Gestion Intégrées(ERP)
Elle propose l’intégration de solutions dans tous secteurs d’activités dans le cadre de projets stratégiques auprès des entreprises PME/TPE
Elle s’est focalisée vers le développement de solutions sectorielles complètes, alignant la force d’un ERP comme Odoo, les spécificités des différents secteurs, et les particularités du contexte marocain.
Adonze compte plus de ...
6 reference(s)
Pyval
Pyval Certified v10 Certified v11 Certified v12
PyVAL est SS2I spécialisée dans le conseil et l’intégration des progiciels de Gestion Intégrées,
On ne devient pas partenaire Odoo certifié par hasard. Pour obtenir la certification, un prestataire de service informatique doit être en mesure de garantir la réussite des projets de ses clients à travers une expertise avérée et une maîtrise parfaite de l’ensemble de l’architecture Odoo. C’est en répondant à ces critères que PyVAL a été certifié. En tant que tel, elle dispose de la meilleure équip ...
4 reference(s)