กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ฮอนดูรัส

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

D2i Solutions
D2i Solutions
D2i Solutions es una empresa innovadora, capaz de analizar las necesidades del cliente y determinar las herramientas adecuadas para realizar sus proyectos de IT. Ofrecemos productos y servicios de alta calidad, apalancados por nuestro personal con trayectoria de mas de 10 años en la industria.

Contamos con una amplia experiencia en implementación de sistemas de información. ...
8 reference(s)
HNET
HNET
Tenemos más de 20 años de experiencia en implementaciones e integración de soluciones ERP y optimización de procesos de negocios. Aportamos visión estratégica, respuestas y soluciones claras que permiten diferenciar, seleccionar y explotar todas las ventajas y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Odoo. ERP Odoo optimiza y simplifica los aspectos clave de la organización, desde la planeación, la manufactura, las finanzas, las ventas y la entrega del producto. Odoo integra a tu e ...
7 reference(s)