กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เยอรมันนี

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

manaTec GmbH
manaTec GmbH
Mit Sitz im sächsischen Dresden sind wir seit 2015 Ihr kompetenter Partner für die Implementierung von Odoo in Ihrem Unternehmen. Neben der Ersteinrichtung und Konfiguration unterstützen wir die erfolgreiche Einführung des Systems durch regelmäßige Workshops und Trainings. Sie wollen ein individuelles System abseits vom Odoo-Standard? Kein Problem! Mit unseren erfahrenen Consultants sind wir in der Lage, nahezu jeden Individualisierungswunsch unkompliziert und schnell umzusetzen. Sie haben Frage ...
18 reference(s)
syscoon GmbH
syscoon GmbH Certified v11 Certified v12 Certified v13
Als zertifizierter Odoo-Partner bieten wir Ihnen das komplette Dienstleistungspaket von der Planung über Einrichtung, Programmierung, Workshops, Anwenderschulung, Support und Hosting bis hin zur Schulung Ihrer eigenen Entwickler. Mit unserem umfangreichen, über 20-jährigen Fachwissen im Steuer- und Finanzberatungsbereich unterstützen wir Sie insbesondere bei der Integration und Migration Ihrer Buchhaltung in Odoo.
18 reference(s)
bloopark systems GmbH & Co. KG
bloopark systems GmbH & Co. KG Certified v11 Certified v13
We think specialization is the only way to make things better and that‘s why we as a team have decided eight years ago to specialize in Odoo. Since then, Odoo has remained our main and only focus. As a certified Odoo partner we precisely integrate and customize Odoo into every business field. With a team of 15 Odoo developers, project managers & web designers, we work on our clients' projects with a considerable amount of experience and passion and continue to develop Odoo as a part of the commu ...
3 reference(s)