กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เปอร์โตริโก

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Silver คู่ค้า

Navaxia LLC
Navaxia LLC
NAVAXIA, es una compañía puertorriqueña que brinda servicios y soluciones de información para empresas pequeñas, medianas y grandes. El personal de NAVAXIA tiene experiencia brindando consultoría a diferentes tipos de industria logrando resultados exitosos. NAVAXIA está asociado a compañías líderes en el mercado que permitirán una solución adecuada para cada necesidad.
Tenemos experiencia en soluciones de Punto de Venta, Inventario, Compras, Proyectos, Contabilidad, Suscripciones, Manufactura, ...