กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ซีเรีย

World Map

Ready คู่ค้า

ALTANMYA - Technology Solutions L.L.C
ALTANMYA - Technology Solutions L.L.C
ALTANMYA - Technology Solutions is one of the companies within ALTANMYA Group that provides technical support to companies. It was founded in 2012 with the mission of becoming a highly professional and trusted provider of innovative technology solutions for government and industry to help our clients achieve a new level of performance.
Telsa Group
Telsa Group Certified v12
Telsa Group:
Founded in 2015 and established in Lebanon, Telsa Group Company began working on telecom satellite projects until the group expanded into 6 companies across several continents.

Our Focus:
Telsa Group focuses on moving forward with every element in mind: technology, communications, customized solutions, rebuilding, and all that a sector or nation may need support with. When it comes to IT and solutions, our team is fully equipped to integrate Odoo with the client in mind and expand ...