กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน แคเมอรูน

Looking For a Local Store?

Contact a reseller

World Map

Ready คู่ค้า

PHILJOHN TECHNOLOGIES S.A
PHILJOHN TECHNOLOGIES S.A
PHILJOHN TECHNOLOGIES est une entreprise de services numériques spécialisée dans le DATA MANAGEMENT, présente au Cameroun, Gabon et France. Philjohn Tech développe de multiples activités afin de proposer une formule « 360° ». Philjohn Tech accompagne les entreprises dans un processus de transformation numérique grâce à notre processus COSTAR (Collecte, Stockage sécurisé, Analyse et traitement, Reporting).
Récolter & analyser les données sur une centaine d’applications et les consolider comme u ...
1 reference(s)