กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เม็กซิโก

FONDEOPYME, S.C.

Silver คู่ค้า

FONDEOPYME, S.C.
AVENIDA CAMARÓN SÁBALO # 507
ZONA DORADA
82110 MAZATLAN
เม็กซิโก
+1 505918 3563
hola@fondeopyme.com

Detonar el crecimiento y desarrollo económico de una clase media, autosustentable, que se convierta en el motor de la economía Mexicana, estructurando un modelo de negocios ágil, certero, transparente, accesible y amigable para cualquier tipo de usuario.

Es una herramienta de aprendizaje y estrategia empresarial, en todos los aspectos de planeación, organización, ejecución, control y seguimiento, tanto en lo operativo, administrativo y financiero.

Inicia una nueva definición de los estándares del sistema PYME empresarial mexicano mediante el análisis y requerimientos personalizados, de cada unidad económica en específico, a través de la tecnología de información como herramienta indispensable para la creación de la productividad y eficiencia.