กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

FALAK Turnkey Solutions

Silver คู่ค้า

FALAK Turnkey Solutions
Al Rihan
Ramallah
State of Palestine
Sales@Falak-Solutions.com
IT/Communication

FALAK Solutions Is an IT services provider company that provides consultation and implementation for IT products specially for Accounting, ERP, Manufacturing and CRM solutions. 

We develop integrated software systems to help businesses have better insights on their processes and to use the latest IT technologies and best practices. 

We have implemented Odoo for many companies in different domains.

อ้างอิง

Nasser Center Company for Sundries and Clothes
Nasser Center Company for Sundries and Clothes
Nasser Center is a retailer of clothes based in Palestine with presence in over 7 countries and stores in neighbouring Jordan. It aims to deliver quality clothes at quality prices to all of its customers with a large collection of items for all genders and ages.