เมนู

กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า?

ติดต่อพาร์ทเนอร์ ใน สหรัฐอเมริกา

Erp cloud llc

Ready คู่ค้า

Erp cloud llc
3980 Saint-Elzear o
Laval, QC H7P 0M2
แคนาดา
+1 579-379-9973
Ali.atwi@erpxcloud.com

We're a team of strong profiles who are fully engaged to work on Odoo projects who provides leading-edge Enterprise Business Solutions like ERP, CRM, Human Capital Management, Localized Payroll, Business Intelligence, Business Process Management, Cloud Solutions, Big Data and Data Analytics etc.     


Our focus is to create an environment where the customer's needs are completely satisfied. With this focus we create added value for every organisation whether they are large or small.

We work with each customer to find the best strategies to reach their goals while customizing an Odoo platform to help optimize business processes and promote improved business habits to meet the evolving needs of companies, regardless of their size.

อ้างอิง

BCS Motion Inc.
BCS Motion Inc.
BCS Motion is a provider of reliable automation solutions and mechanical component integration. Mechatronic experience and expertise for your unique application.