กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน เบอร์กินาฟาโซ

EDISOFTGROUP SA

Ready คู่ค้า

EDISOFTGROUP SA
Centre Commercial Laïco Ouaga 2000/Porte N° OF-110 au 1er étage
Ouagadougou
เบอร์กินาฟาโซ
info@edisoftgroup.com

EDISOFTGROUP est spécialisée dans l’ingénierie des systèmes informatiques.
Notre mission est d’accompagner nos clients en leur fournissant des services professionnels de la plus grande qualité, compétence et objectivité afin d’atteindre pleinement leurs objectifs dans le domaine informatique. Nous disposons d’une gamme de produits et services dédiée à plusieurs métiers spécifiques (BTP, communication, Transports, immobilier etc…) et notre équipe est formée d’experts et de consultants certifiés dans plusieurs domaines d’activités.