กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน แอลจีเรีย

Deltalog

Ready คู่ค้า

Deltalog
32 Rue Mohamed Belkahla
16 000 Kouba Alger
แอลจีเรีย
+213560985514
contact@deltalog-dz.com

A travers nos 3 Pôles de services ConseilFormation et Solutions (IT/SI) DELTALOG se veut aujourd’hui un partenaire fiable qui s’engage auprès de ses clients depuis le constat des problèmes d’entreprise jusqu’à la mise en œuvre des solutions et l’atteinte des objectifs. De plus nous nous engageons sur les résultats attendus. Nos consultants ayant des compétences transverses englobent, la gestion & l’administration des entreprises, les démarches et outils qualités ainsi que le domaine des TIC, font de DELTALOG un partenaire global fournissant des solutions

« Nous nous attelons à résoudre les problèmes de nos clients avec nos clients" tout en les mettant sur la voie de l’excellence opérationnelle. La technologie est au service de nos clients et non l’inverse. Nous inspectons, simplifions, intégrons les processus puis on les informatise (ERP, BI, GED, TBords, etc.) et non l’inverse.

อ้างอิง

Deltalog
Deltalog
DELTALOG est une SSII « conseil et ingénierie informatique »,
crée en 2007. Proactive, créative et pragmatique à la fois, DELTALOG vise à insuffler
une nouvelle vision d’exploitation des systèmes d’information à l’entreprise moderne.