กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

CrossPy

Ready คู่ค้า

CrossPy
Comandante Rafael Franco 122
Fernando De La Mora
ปารากวัย
+595 981 994992
info@crosspy.com

Pensamos, diseñamos y construímos herramientas para apoyar los distintos esquemas de gestión, son el resultado de la conjunción de experiencia y la más amigable tecnología.


Más de 25 años de experiencia en gestión de empresas, hemos logrado integrar en este producto las soluciones a las distintas necesidades del ámbito de la empresa, cubriendo la áreas de gestión técnica, administrativa, contable y política.