กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน บรูไนดารุสซาลาม

World Map

Gold คู่ค้า

Dynamik Technologies Sdn Bhd
Dynamik Technologies Sdn Bhd Certified v12
As the leading IT services organization in Brunei, we help clients manage complexity in infrastructure, applications & business processes through our outsourcing offerings. Our purpose is to help organizations translate their strategic business agendas into IT initiatives and solutions that improve business performance. We offer a spectrum of services ranging from IT System Integration & Application Development to Change Management and Project Management services.
11 reference(s)