กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน Vietnam

Cong Ty TNHH Biz Tek Consulting

Ready Partner

Suite 3, 13th Floor, Hoang Anh Thanh Binh
District 7
0 Ho Chi Minh City
Vietnam
+84834811104
info@biztekconsulting.com

BizTek as the name suggests has focus on both the business and the technology side of your organization. We have a history dated back to 1995 when three young entrepreneurs formed SD Consulting. We have been growing tremendously since then. Our parent company has headquarter in Wyoming, USA and we have operations in several countries in Asia.

Our senior management is coming from PWC, Motorola, RMIT University and Grant Thornton etc. We do not just provide you an ERP, we provide you complete solution ranging from identifying your needs, designing the system, performing IT audit, evaluating cyber security risks, training your staff and providing on-going support to enable your business to unleash its growth potential. For us, your business is our first priority. Therefore, we provide our services in intercontinental languages, such as English, French, Vietnamese, Thai, Chinese, Bhasa Malay, Urdu, Hindi, Sousou, Mandingo and Poular, to name a few languages. Our team has experience in world leading ERP and Odoo is always our first choice of implementation, whether it is a small business or an international conglomerate.

Whether you are a new business setting up in Vietnam or a large MNC, we cater your needs and provide you support in every aspect of your business. Our teams consists of PhDs, Chartered Accountants, IT Auditors, Computer Programmers, CFOs and Six Sigma Professionals to name a few core expertise. In addition to this, currently our offices are located in USA, Vietnam, Thailand, Malaysia and Pakistan and this brings more flexibility to cater your needs, if your offices are located in those countries as well. We are well versed with several accounting systems, such as IFRS, GAAP and VAS.

Last but not the least, as our slogan suggests, we always strive for Achieving the Excellence Together.

Như tên gọi của chúng tôi, BizTek tập trung vào mảng kinh doanh cũng như mảng công nghệ của tổ chức bạn. Chúng tôi có một lịch sử từ năm 1995 khi ba nhà doanh nghiệp trẻ thành lập SD Consulting.và đã phát triển vượt bậc kể từ đó. Công ty mẹ của chúng tôi có trụ sở chính tại Wyoming, Hoa Kỳ với các chi nhánh tại một số quốc gia ở Châu Á.

Quản lý cấp cao của chúng tôi đến từ PWC, Motorola, Đại học RMIT và Grant Thornton vv. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn ERP, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp hoàn chỉnh từ việc xác định nhu cầu của bạn, thiết kế hệ thống, thực hiện kiểm toán CNTT, đánh giá rủi ro an ninh mạng, đào tạo nhân viên của bạn và liên tục hỗ trợ để cùng quý doanh nghiệp mở ra tiềm năng tăng trưởng. Quý doanh nghiệp chính là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi bằng các ngôn ngữ liên lục địa như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Bhasa Malay, tiếng Urdu, tiếng Hindi, Sousou, Mandingo và Poular v.v. Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm về các giải pháp ERP hàng đầu và Odoo là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi để triển khai, cho dù đó là một doanh nghiệp nhỏ hay một tập đoàn quốc tế.

Cho dù bạn là một doanh nghiệp mới thành lập ở Việt Nam hay một công ty đa quốc gia lớn, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của quý doanh nghiệp và luôn hỗ trợ trong mọi khía cạnh kinh doanh của quý doanh nghiệp. Nhóm của chúng tôi bao gồm các tiến sĩ, kế toán viên, kiểm toán viên CNTT, lập trình viên máy tính, giám đốc tài chính và chuyên gia Six Sigma v.v. Ngoài ra, hiện tại văn phòng của chúng tôi được đặt tại Mỹ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Pakistan nhằm mang lại sự linh hoạt hơn để phục vụ nhu cầu của quý doanh nghiệp, nếu văn phòng của quý doanh nghiệp cũng nằm ở những quốc gia đó. Chúng tôi rất thành thạo với một số hệ thống kế toán, như IFRS, GAAP và VAS.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, slogan của chúng tôi đã nó lên tất cả, chúng tôi luôn nỗ lực để cùng với quý doanh nghiệp vươn tới đỉnh cao.