กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน อังกฤษ

Bizanova Limited

Ready คู่ค้า

Bizanova Limited
Dingwall road
6th Floor, AMP house
CR0 2LX Croydon
อังกฤษ
+44 20 8253 4450
del.attah@bizanova.com

At Bizanova we don't just solve problems we create [business solutions]. When it comes to Odoo business applications, one size does not fit all so at Bizanova we take into account the factors that matter most to you; current circumstances, specific requirements, budget and future plans. Bizanova are based in London with an office in Los Angeles. We are Odoo specialists that deliver pragmatic, flexible and cost­-effective cloud and managed business solutions. We pride ourselves in "Taking care of business".

อ้างอิง

Bizanova Limited
Bizanova Limited
At Bizanova we don't just solve problems we create [business solutions]. When it comes to Odoo business applications, one size does not fit all so at Bizanova we take into account the factors that matter most to you; current circumstances, specific requirements, budget and future plans. Bizanova are based in London with an office in Los Angeles. We are Odoo specialists that deliver pragmatic, flexible and cost­-effective cloud and managed business solutions. We pride ourselves in "Taking care of business".
Pi Datametrics
Pi Datametrics
Pi Datametrics is a marketing technology company located in England and USA. They provide marketing solutions combined with industry leading software, original data and intelligent people.
Their powerful formula enables corporations to significantly increase market visibility and drive sales globally.