กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน United States

Always BeInnovating

Ready Partner

Carlsbad, CA
United States
steve.wilson@beinnovating.com
Leverage the advantage of open source solutions.  Always BeInnovating's expertise ensures that you have the right set of tools and the right resources for your software implementation project, which saves you both time and money.  Always BeInnovating’s team delivers innovative solutions using Odoo and other open source technologies. Our team has experience in deploying user-friendly, scalable and secure solutions using Odoo development and implementation technologies. We empower organizations such as yours with high performance and dynamic applications that fit the business need and budget. We can help you implement Odoo quickly, or build custom applications to extend Odoo’s many apps and modules
Always BeInnovating approaches projects using an “agile” project methodology.  In short, this methodology is proven in helping companies achieve rapid results.  Experience has shown us that use cases can change during a project implementation and that a methodology like ours supports delivering what the customer needs even as understanding of the system and requirements change over the course of the project.   Always BeInnovating has standardized on this delivery for Odoo since it’s based upon best industry practices, gathered through a decade of implementing IT systems in many industries and with many customers.