กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ซูดาน

AlmedTech

Silver คู่ค้า

AlmedTech
Building – 45/2
Garden City
11111 Khartoum
ซูดาน
+249 1 11336336
sales@almedtech.com

     On May 2006, we founded our Parent Company GNHSoft out of Atlanta Georgia U.S.A and on Nov. 2006, we established our India Branch GNH Software PVT.   Industry leaders and experts founded our parent company GNHSoft. Headquartered in Atlanta, GA and with R&D center in Chennai, India, GNHSoft was created to develop robust system, manageability and business solutions

 
On July 2010, we established our Middle East and Africa presence by opening AlmedTech FZE located in Dubai U.A.E and ALMEDTECH Khartoum Sudan office.

The company delivered and still delivering on it promises with a vision of exceeding the expectations of its global customers to become a leading provider of Quality IT Solutions.