เมนู

รายงานเปรียบเทียบ ERP
อย่างเป็นทางการ

Microsoft Dynamics, NetSuite & Odoo

ดาวน์โหลด

White Paper เปรียบเทียบ ERP!

รายงานเปรียบเทียบ ERP อย่างเป็นทางการ

สารบัญ

 1. ขอแนะนำ
  • ขอแนะนำข้อเสนอ ERP ที่พร้อมให้คุณแล้ววันนี้
  • การเปรียบเทียบฟีเจอร์
 2. Microsoft Dynamics NAV
 3. NetSuite
 4. Odoo
 5. การเปรียบเทียบฟีเจอร์
  • การขาย
  • CRM
  • ระบบบัญชีและการเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการคลังสินค้า
  • การผลิต
  • ระบบจัดซื้อ
  • การบริการและโปรเจกต์
  • ทรัพยากรบุคคล
  • ความสามารถในการใช้งานและประสิทธิผล
 6. ราคาและเงื่อนไข
  • บริการติดตั้งเพื่อใช้งาน
  • ข้อเสนอ
 7. แนวโน้มตลาดและผลสรุป
  • แนวโน้มตลาด
  • ข้อสรุป