เมนู

รายงานเปรียบเทียบ CRM
อย่างเป็นทางการ

Zoho, SugarCRM, Salesforce, Pipedrive & Odoo

ดาวน์โหลด

White Paper เปรียบเทียบระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า!

รายงานเปรียบเทียบ (White Paper) CRM

สารบัญ

 1. ขอแนะนำ
  • ขอแนะนำข้อเสนอ CRM ที่พร้อมให้คุณแล้ววันนี้
  • การเปรียบเทียบฟีเจอร์
 2. ขอแนะนำซอฟต์แวร์ CRM
  • Salesforce
  • Zoho CRM
  • SugarCRM
  • Pipedrive
  • Odoo ออนไลน์
 3. การเปรียบเทียบฟีเจอร์
  • CRM
  • การขาย
  • การตลาด
  • ประสิทธิผลและความสามารถในการใช้งาน
 4. อินเตอร์เฟซผู้ใช้
 5. ราคาและเงื่อนไข
 6. แนวโน้มตลาด
 7. ผลสรุป